EVALUARE

Colaborarea cu producătorul platformei Sparta Science, ne permite să avem acces la date valoaroase despre fiecare persoană, date care, alături de expertiza clinică facilitează luarea celei mai sigure decizii cu privire la sănătatea mișcării.

MOBILITATE ȘI FLEXIBILITATE

Mobilitatea este capacitatea de a realiza o mișcare în cea mai mare amplitudine posibilă și mobilizabilă (Kinantropometrie, Mariana Cordun, 2009) iar flexibilitatea – numită și suplețe – permite realizarea unui gest sau a unei serii de gesturi motrice cu maximă amplitudine și armonie fiind un rezultat al coordonării neuro-musculare.
Mobilitatea este limitată genetic și atinge un maxim de dezvoltare în adolescență urmată fiind de începutul procesului de descreștere.
Așadar, mobilitatea optimă reprezinta cel mai important obiectiv atât pentru o persoana sedentară cât și pentru o persoană activă.
Creșterea mobilității articulare duce la executarea mișcărilor sau gesturilor sportive cu un consum redus de energie, ameliorând coordonarea motrică. Toate acestea duc la o creștere a performanței sportive prin optimizarea tehnicii sportive, a vitezei și a forței de execuție.

forță musculară

Forța musculară reprezintă capacitatea mușchiului de a intra activ în tensiune printr-o contracție voluntară. Forța musculară este o capacitate condițională care influentează în mod direct viteza de execuție a mișcărilor, rezistența și capacitățile coordinative.
Prin urmare, un nivel ridicat al forței musculare duce la o performanță sportivă îmbunătățită și un nivel scăzut de accidentare în toate circumstanțele, cele ale dinamicii vieți cotidiene cât și cele la care corpul este expus în cazul practicării sportului.

viziunea globală a mișcării

Postura corporală, sportul practicat sau practica sportivă împreună cu recuperarea sunt legate și se influentează în mod direct. Așa cum cea mai mică deficiență de postură poate afecta performanța sportivă și practicarea corectă a unui sport în cadru organizat reprezintă un mijloc de a corecta anumite deposturări și tulburări de echilibru.

bioimpedanță

Cunoașterea compoziției corporale, măsurarea distribuției masei musculare și de grăsime în organism, au un rol fundamental în performanța sportivă și pentru starea de sănătate. Excesul de grăsime corporală duce la obezitate, crescând riscul general de accicentare și  îmbolnăvire. În cazul unui sportiv, excesul de grăsime împiedică performanța, deoarece nu contribuie la producerea forței musculare iar greutatea suplimentară cauzează un consum excesiv de energie. 

măsurători antropometrice

Rolul principal al măsurătorilor antropometrice este de a urmări dezvoltarea fizică și de a evalua cu date standardizate evoluția atleților. Măsurarea dimensiunilor și a compoziției corporale reprezintă o parte importantă din kinantropometrie. Aceasta din urmă evalueaza condiția fizică, starea nutrițională și potențialul motric al unui atlet oferind date obiective cu rolul de a menține sau dezvolta performanța sportivă.

Măsuratorile antropometrice vizează greutatea corporală, dimensiunile părților corpului uman (lungimea membrelor, bustului, capului etc.), compoziția corporală și plicii cutanați.

capacitate cardiovasculară

Testare capacității cardiovasculare se face în funcție de specificul sportului sau a activități practicate cu scopul de a putea planifica corect creșterea performanței.

TEHNOLOGIE

Accesarea prin tehnologie a unui volum mare de date despre realitatea fiecărui sportiv și integrarea rezultatelor în planul de antrenament.

INTERPRETARE

Voumul imens de date furnizate de tehnologia utilizată este interpretat de către experții noștri pentru a realiza un plan de antrenament eficient.

PLANFICARE

Designul programului de antrenament unui plan de antrenament bazat pe evaluare și obiective având viziunea realizării celei mai înalte performanțe.

OBIECTIVE

Definirea rezultatelor, a performanțelor și a procesului constituie obiectivele unui atlet amator sau de performanță.

EDUCAȚIE

Conștientizarea potențialului și a resurselor personale ale sportivului, creșterea încrederii și a autonomiei în pregătire.

studio training challenge

Adresa:

Strada Văliug nr. 9, Sector 1, 013986

București, România

email: office@training-challenge.com

CE SPUN CLIENȚII NOȘTRI

COLABORATORI

PARTENERI

SPONSORI